Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

F'Novembru 2019 fl-isfond ta' zviluppi fil-kaz dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Gallizia, bdew isiru protesti li fil-maggoranza taghhom kienu fil-belt Valletta. Dawn il-protesti hadu responsabilta taghhom dawk li jsejhu lilhom innifishom bhala socjeta civili u li fihom hadu sehem Membri Parlamentari Nazzjonaisti u nies ohrajn prominenti fil-PN. Sfortunatament uhud mill-protesti kienu mtappna minn vjolenza minn dawk fil-folla.

Jeffrey Pullicino Orlando - 9.12.2019 

Hsarat fi proprjeta tal-Gvern u dik privata

Theddid ... u l-kundanni

Vjolenza u ksur tal-ligi fil-miftuh

Il-Gideb

Vendikazzjoni

─Ždura

L-Ipokrisija

Insult lin-Nazzjon
Isaffru u jghajtu waqt id-daqq tal-Innu Malti waqt il-parata f'Jum ir-Repubblika 13.12.2019

Protesti li Spiccaw bi Kliem Oxxen mill-Palk