Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

Il-Ministru tas-sahha Louis Deguara fi Frar 2003 qal li sentejn wara (2005) il-pazjenti jibdew jittiehdu minn St. Luke's ghal Mater Dei. Sa Awwissu 2007 l-ebda pazjent ma kien ghadu ttiehed il-Mater Dei!!

 

 

 

Fil-Parlament, il-Ministru Louis Galea qal li m'hawn hadd f'Malta li ghandu permess jahdem bhala erotic Dancer.

 

Fl-istess zmien, riklami fil-magazines Maltin jghidu li joffru Erotic Dancers bhala divertiment!!

 

 

 

Informazzjoni qarrieqa mill-MIC QABEL id-dhul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea li l-prezzijiet tal-ikel kienu ser jorhsu wara s-shubija.

 

 

 

Il-PN iwieghed li x-xoghol fil-Mater Dei ikun komplut sal-1 ta' Lulju 2007.

16 t'Awwissu 2007 ... u x-xoghol fl-isptar ghadu ghaddej u ghad irid jinbena child-care centre!!

 

 

 

Il-PN ihabbar li sa' Mejju 2007 l-ajruplan bejn Malta u Ghawdex ikun beda jahdem.

 

Biex kien fl-ahhar gimgha ta' Lulju 2007 li s-servizz fil-fatt beda jinghata.

 

 

 

 

Dr. Gonzi jiftahar li tahtu l-finanzi huma fis-sod

 

Meta fil-fatt id-dejn sploda 'l fuq minghajr kontroll

Deficit balloons as government sticks to its projections

Mark Micallef

Government spent more on interest on loans to service debt. The government's budget deficit in the first seven months of this year is a staggering 36 per cent higher than the deficit for the same period last year, growing from €209 million to around €283 million, figures released by the National Statistics Office (NSO) yesterday reveal. The troubling statistic comes in the wake of a declaration made earlier this month by Finance Minister Tonio Fenech, that the government's financial position was “slightly off target”. However, the data released yesterday suggest it may not be so easy to brush aside the difference.

The Times 30.8.2008

 

 

 

In-Nazzjon thabbar li l-Gvern se jaghti l-informazzjoni dwar il-kumpaniji li wrew interess fil-privatizzazzjoni tat-tarzna.

Biex imbaghad il-ministru ma qal xejn!!

 

 

 

L-ewwel ftahru li ghamlu caravan site f'Bahar ic-Caghaq

Biex imbaghad tefghu lil kulhadd il-barra!!

 

 

 

 

 

Il-Ministru tas-Sahha Louis Deguara iwieghed li se jsolvi l-problema tal-pazjenti fil-kuriduri.

Imma kienet weghda ohra li taret mar-rih

 

 

 

 

RAJNIHA KEMM KIENET STABBLI L-MAGORITA' TA' GONZI

 

 

 

U l-kontijiet x’ghamlulhom, zieduhom jew naqsuhom?

 

 

 

 

 

 

 

L-ANQAS FUQ XI HAGA SENSITTIVA BHAL MEWT TA’ PERSUNA MA TISTA’ TEMMINHOM.

Il-Familja Galea Pace għadha qed tgawdi lil Victor, minkejja xnigħat li daru fuq siti soċjali. Din kienet ir-reazzjoni għal dak li tħabbar fil-ħinijiet li għaddew. Qraba tal-eks Deputat Nazzjonalista għamlu kuntatt ma’ MaltaRightNow.com biex jikkjarifikaw dak li tħabbar. L-aħbar kienet irrapportata minn MaltaRightNow.com u Radio 101 wara li kienu persuni qrib Victor li l-ewwel tellgħu messaġġ biex isellmu lill-eks Deputat elett f’isem Għawdex. Madankollu, diversi messaġġi li ċċirkolaw fuq il-midja soċjali tneħħew wara li l-aħbar kienet irrappurtata mill-media tagħna minħabba li fortunatament Victor Galea Pace għadu magħna.

Netnews.com.mt 05/03/2015 16:00

 

Il-Progett Fantazma tal-White Rocks

Recent Photos

Testimonials

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.