Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

 

Kif jinbidlu z-zmienijiet!!!

QABEL

WARA

 

 

 
 

 

META EDDIE FENECH ADAMI ORDNA LI L-HADDIEMA JINGHATAW TIME IN LIEU MINFLOK HLAS GHAS-SAHRA LI HADMU

 

Leġislatura IX Kategorija ORAL

Mistoqsija Numru: 27037 Data: 02/07/2001

Seduta: 571 - 05/07/2001 06:00 PM

Seduta Interim:

Titlu: Garaxx ta' l-Ambulanzi - Żjara tal-Papa

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

L-Onorevoli MICHAEL FARRUGIA

staqsa lill-Onorevoli LOUIS DEGUARA (Ministru tas-Saħħa):

 

Jista' l-Ministru jgħid x'inhi r-raġuni li dawk il-persuni li jaħdmu fil-garaxx ta' l-ambulanzi u li ddaħħlu jaħdmu meta ma kenux duty meta hawn Malta kellna l-vista pastorali tal-Qdusija Tiegħu l-Papa, il-ħin maħdum ma ngħatax bħala overtime iżda bħala time-in-lieu?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tweġiba:

 

Il-persuni li jaħdmu fil-'garage' u li ddaħħlu jaħdmu meta ma kienux duty meta hawn Malta kellna l-vista pastorali tal-Qdusija Tiegħu l-Papa, tħallsu 'time in lieu' skond iċ-ċirkulari maħruġa mill-uffiċċju tal-Prim Ministru datata 8 ta` Mejju 2001.

 

 

 

F'Dicembru 1985 Eddie Fenech Adami jivvinta cifra ta' 25,000 ifittxu x-xoghol. Anqas minn sentejn wara jsir Prim Ministru u Alla jbierek dawn il-25,000 ruh sparixxew u ma baqax isemmihom.

Mela l-PN idahhal in-nies mal-Gvern ghax gejja l-elezzjoni?

 

The Times thabbar kif il-Gvern Nazzjonalista dahhal l-eluf  mal-gvern qabel l-elezzjoni tal-1992

 

 

 

ILLUM thabbar zieda fil-haddiema mal-gvern

 

 

Recent Photos

Testimonials