Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

MEPA

Il-Bord tal-MEPA huwa:

 

Ċermen Perit Vincent Cassar

Viċi-Ċermen Perit Franco Montesin u Perit Sandra Magro

Membri:

Paul Apap Bologna (Direttur ta’ kumpanija ta’ importazzjoni),

Charlo Camilleri (Dipartiment tal-Agrikultura),

Prof. Victor Axiaq (Xjenzat, ambjentalista, Lecturer fl-Università),

Ray Camilleri (Dipartiment tal-Artijiet),

Dr Veronique Dalli (Avukat),

Matthew Pace (Konsulent Finanzjarju),

Dr Timothy Gambin (Lecturer fl-Università, Arkeologu u Ambjentalist),

Dr Joseph M. Sammut MP (Rappreżentant tal-Gvern),

Alex Vella (Rappreżentant tal-NGOs ambjentali u membru tar-Ramblers’ Association),

Angele Zammit (Direttur ta’ kumpanija barranija f’pajjiżna) 

Dr Ivan Tabone (Transport Malta).

 

L-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun qed tikkomunika l-isem tar-rappreżentant tagħha wara l-elezzjonijiet każwali.

L-Orizzont 3.4.2013

 

Trahhis fil-prezzijiet tal-MEPA mhabbra fl-10 t'April 2013

 

 

L-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun qed tikkomunika l-isem tar-rappreżentant tagħha wara l-elezzjonijiet każwali.

L-Orizzont 3.4.2013

 

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva, Michael Farrugia, nieda l-inizjattiva “Semma Leħnek”, konsultazzjoni pubblika biex il-proċess tal-ippjannar ikun aktar sempliċi. F’konferenza tal-aħbarijiet li saret barra l-uffiċini tal-MEPA fil-Floriana, Dr Michael Farrugia qal li l-Gvern huwa kommess biex jimxi mal-linja “naħdmu llkoll biex inwettqu” u permezz ta’ din l-inzjattiva l-Gvern se jkun qed jisma’ lill-poplu biex ikun jista’ jaħdem u jwettaq. L-inizjattiva “Semma Leħnek” hija parti mill-pjan li l-MEPA tinqasam f’żewġ entitajiet u se tkun mifruxa fuq spazju ta’ tliet ġimgħat fejn il-pubbliku se jkun mistieden biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kif jistgħu jkunu simplifikati aktar il-proċeduri fi ħdan il-MEPA, qal is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia.

L-Orizzont 6.5.203

 

The Malta Environment and Planning Authority (Mepa) has initiated the process for all local plans to be reviewed. The process is commencing with a three-month long public consultation exercise.

timesofmalta.com Monday, July 1, 2013, 13:26

 

Recent Photos

Testimonials