Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Faqar

Imniedi l-progett LEAP b’sitt centri regjonali li jipprovdu l-ghajnuna fost il-komunitajiet. Dan il-progett, li se jsir permezz ta’ ko-finanzjament bejn il-Gvern Malti u l-Unjoni Ewropea, se jinkludi l-bini ta’ sitt centri regjonali fost il-komunitajiet u li minnhom ghandhom jigu mghejjunin minn tal-inqas 200 persuna permezz ta’ servizzi li jkunu offruti minn ghaqdiet non-governattivi.

L-Orizzont 13.12.2013

 

In a bid to eradicate poverty among children and youths, the government this morning launched the 'Child Supplement' policy aimed to help families with children at risk of poverty. The policy will be applicable to families who earn under €11,000 and single parents who earn under €9,000.

maltatoday.com.mt Wednesday 5 March 2014 - 10:06

Recent Photos

Testimonials