Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Il-Kabinett Prezenti

Joseph Muscat

Prim Ministru

Silvio Schembri

Segretarju Parlamentari fi ħdan OPM, responsabbi mis-servizzi finanzjarji, ekonomija diġitali u servizzi finanzjari

Julia Farrugia Portelli

Segretarju Parlamentari fi ħdan OPM ukoll, responsabbli minn ċittadinanza, simplifikazzjoni u riformi

 

Chris Cardona

Ministru responsabbli minn ekonomija, investiment u negozji żgħar

Evarist Bartolo

Ministru responsabbli mix-xogħol u edukazzjoni

Clifton Grima

Segretarju Parlamentari taħt il-kappa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, responsabbli minn żgħażagħ, sport u għaqdiet volontarji

Joe Mizzi

Ministru responsabbli mill-Enerġija u servizzi tal-ilma

Edward Zammit Lewis

Ministru responsabbli mill-affarijiet Ewropej u ugwaljanza

Aaron Farrugia

Segretarju Parlamentari responsabbli minn fondi Ewropej u djalogu soċjali

Edward Scicluna

Ministru tal-finanzi

Konrad Mizzi

Ministru responsabbli mit-turiżmu

Michael Farrugia

Ministru responsabbli mill-intern u sigurtà nazzjonali

Owen Bonnici

Ministru responsabbli mill-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali

Silvio Parnis

Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali

Deo Debattista

Segretarju Parlamentari responsabbli mill-protezzjoni tal-konsumatur u Valletta 2018

Jose Herrera

Ministru responsabbli mill-ambjent, żvilupp sostenibbli u tibdil fil-klima

Clint Camilleri

Segretarju Parlamentari responsabbli mill-biedja u sajd

Chris Fearne

Ministru responsabbli mis-saħħa

Carmelo Abela

Ministru responsabbli mill-affarijiet barranin u promozzjoni tal-kummerċ

Ian Borg

Ministru responsabbli mit-trasport, infrastruttura u progetti kapitali, flimkien mal-ippjanar

Chris Agius

Segretarju Parlamentari responsabbli mis-suq tal-propjetà

Justyne Caruana

Ministru għal Għawdex

Michael Falzon

Ministru responsabbli mill-familja u drittijiet tat-tfal

Roderick Galdes

Segretarju Parlamentari responsabbli mill-akkomodazzjoni soċjali

Tony Agius Decelis

Segretarju Parlamentari responsabbli minn persuni b’diżabilità

Byron Camilleri

Whip tal-grupp parlamentari

Robert Abela

Konsulent legali tal-Prim Ministru

Links ghal-pagni ohrajn dwar ftit mill-hidma tal-Gvern gdid.

Budgets

Links ghal pagni dwar kummenti fuq budgets ipprezentati mill-Gvern Laburista.

(ir-raguni li m'hemmx kummenti dwar il-budget ghal 2013 hija li dan il-budget kien kwazi l-istess li kien ipprezentat fl-2012 mill-Gvern Nazzjonalista li pero ma kienx ghadda mill-parlament u ghalhekk kellha ssir elezzjoni).


Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Recent Photos

Testimonials