Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Il-ġurament tal-ħatra - Valletta 5 Ġunju 2017

Il-gazzetti lokali tas-6 ta' Gunju 2017

Il-membri tal-Kabinett jiehdu l-gurament tal-hatra il-Gimgha 9 ta' Gunju 2017


L-ewwel laqgha tal-kabinett, it-Tlieta 13 ta' Gunju 2017