Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Il-Kabinett Prezenti

Robert Abela

Prim Ministru

Silvio Schembri

Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar


Julia Farrugia Portelli

Ministru għat-Turiżmu


Evarist Bartolo

Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej


Clifton Grima

Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Volontarjat fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol


Edward Zammit Lewis

Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza


Aaron Farrugia

Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar


Edward Scicluna

Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji


Michael Farrugia

Ministru għall-Enerġija u l-Immaniġjar tal-Ilma


Owen Bonnici

Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol


Silvio Parnis

Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Persuni b’Diżabbilità fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali


Deo Debattista

Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblika fi ħdan il-Ministeru għall-Politika Agrarja u Sajd, Drittijiet tal-Annimali u Protezzjoni tal-Konsumatur


Jose Herrera

Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali


Clint Camilleri

Ministru għal Għawdex


Chris Fearne

Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa


Carmelo Abela

Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru (responsabbli mill-iżvilupp sostennibbli, djalogu soċjali u implimentazzjoni tal-manifest elettorali)


Ian Borg

Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali


Chris Agius

Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġett Kapitali


Michael Falzon

Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta Soċjali


Roderick Galdes

Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta Soċjali


Byron Camilleri

Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi


Stefan Zrinzo Azzopardi

Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej


Clayton Bartolo

Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji


Rosianne Bartolo

Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza


Alex Muscat

Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Kommunitajiet fi ħdan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurta Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi.


Anton Refalo

Ministru għall-Politika Agrarja u Sajd, Drittijiet tal-Annimali u Protezzjoni tal-Konsumatur

Links ghal-pagni ohrajn dwar ftit mill-hidma tal-Gvern gdid.

L-ewwel laqgha tal-Kabinet tal-Amministrazzjoni ta' Robert Abela

16 ta' Jannar 2020Budgets

Links ghal pagni dwar kummenti fuq budgets ipprezentati mill-Gvern Laburista.

(ir-raguni li m'hemmx kummenti dwar il-budget ghal 2013 hija li dan il-budget kien kwazi l-istess li kien ipprezentat fl-2012 mill-Gvern Nazzjonalista li pero ma kienx ghadda mill-parlament u ghalhekk kellha ssir elezzjoni).


Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

Budget 2020

Recent Photos

Testimonials