Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

 

 

“He (Dr. Lawrence Gonzi) said everybody was now seeing through Dr Sant and his gloom and doom scenarios.”

The Times 27.2.2006

 

Il-Partit Nazzjonalista ilu s-snin jakkuza lill-MLP li qieghed iqarraq bil-poplu ghax jaghtih stampa kerha tas-sitwazzjoni fil-pajjiz. Anke The Times ma toqghodx lura milli tattakka lil Dr. Sant minhabba l-kritika tieghu, u ma taqbilx mal-interpretazzjoni ta’ Dr. Sant dwar l-istat tal-pajjiz. Kemm il-darba smajna li l-Laburisti huma negattivi wisq, li jaraw kollox ikrah … li huma biss ipingu stampa ta’ doom and gloom!!

 

Xi kultant igieghluk tahseb li dan in-negattivismu huwa xi fenomenu vvintat mill-MLP biex jidher ikrah il-Gvern, u li mhux vera li ninsabu f’sitwazjoni hazina.

 

Nixtiequ nkunu nafu il-verita. Irridu naraw minn verament qieghed jaghtina l-istampa kif fil-fatt hi, minghajr tidwir mal-lewza, minghajr habi jew manipulazzjoni tal-fatti u minghajr bzar fl-ghajnejn.

 

Huwa minnu li f’Malta mhux vera hawn sitwazzjoni ta’ doom and gloom?

 

 

“The picture being projected by Information Technology and Public Investment Minister Austin Gatt is one of gloom and doom.”

Editorjal

The Times 4.5.2004

 

 

“The feeling of doom and gloom is everywhere. … Some Nationalist ministers and party officials are generating this themselves.”

Marisa Micallef Leyson

Malta Independent 21.2.2005

 

 

“I can’t even begin to describe it. It’s not just economic gloom and doom, but goes beyond that – a profound ennui like the dead, still air before a thunderstorm cracks.”

Daphne Caruana Galizia

Malta Independent on Sunday 19.6.2005

 

 

“Electricity surcharge plunges business into deep gloom … it was the electricity surcharge increase from 17 to 55 per cent that created all that gloomy perception of the economy.”

The Malta Independent on Sunday 19.2.2006

 

 

“The future looks bleak and summer trade alone is not enough to sustain businesses and jobs in this area (St. Paul’s Bay).”

St Paul’s Bay Bars and Restaurants Association

The Malta Independent 13.1.2007

 

 

“He (Mr Formosa Gauci - president of the Malta Hotels and Restaurants Association) said that as the MHRA had predicted, 2006 was a gloomy year for tourism, with tourist arrivals, and nights spent, going down by four per cent and tourist expenditure also going down by 1.2 per cent.”

The Malta Independent 15.2.2007

 

 

“The dark doom and gloom of yesteryear is slowly changing down to lighter shades of depression …”

Roamer’s Column

The Sunday Times 15.4.2007

 

 

Allura jekk dan l-istat ta’ doom and gloom qed jammettuh u jgibuh b’idejhom in-Nazzjonalisti, kif il-PN jghid li din is-sitwazzjoni hija nvenzjoni ta’ Alfred Sant?

 

Recent Photos

Testimonials

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.