Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Ittra mill-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data lil Daphne Caruana Galizia dwar multa li trid thallas.

Tahrika kontra Matthew Caruana Galizia

Reporter Pass

Nominazzjoni ta' Joseph Muscat ghall-hatra ta' mexxej tal-Partit Laburista

Risposta lil The Times ghall-akkuzi kontra l-kumpanija Vitals

Il-Partit Laburista jaghmel l-argumenti tieghu kontra d-decizjoni li jinghataw zewg siggijiet zejda lill-PN.

Avviz mis-Sindku tal-Birgu rigward il-problema tal-hamiem fil-lokal.


Decizjoni tal-amministrazzjoni tal-PN dwar il-kandidat Adrian Delia ghall-hatra ta' Kap tal-Partit Nazzjonalista

Messagg ta' apprezzament.
Rapport mill-Kummissjoni Elettorali tal-PN