Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Testimonials


Quotes Il-website tieghek dawwret lil xi hadd li kien Nazzjonalist mil kbar, li huwa jien. Nispera li dawn huma l-ahhar 4 snin tal PN fil gvern. Nixtieqek ukoll tippublika din l-email fil website tieghek, pero nixtieq illi nibqa anonimu, u l-email ma jidhirx. In-Nazzjonalisti mhux kollha ghomja, u jiena prova ta dan, ghax araft il-hazin tan-Nazzjonalisti. Grazzi hafna Quotes
anon
1 ... 6 7 8