Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Testimonials


Quotes hawn habib, rajt it-twegiba tijak fuq il-website. grazzi u prosit. Quotes
ANDRE D?AMATO

Quotes Merhba, Kont qed indur is-site tieghek u veru fiha x'taqra u nteressanti Quotes
CHARLIE MICALLEF

Quotes andkom websote bis-sens hafna prosit u keep it up Quotes
FRANZ BEZZINA

Quotes Prosit tal-website interessanti li inti hloqt. Quotes
(ISEM U EMAIL PROVDUT)

Quotes ghaziz habib , jiena raymond azzopardi mil belt ,l ewwel u qabel kollox niextieq nghidlek proset tol web site tieghek u nghidlek li irnexxuilek thallini 3 sighat quddiem il kompjuter u ghadni ma rajtx kollox Quotes
RAY AZZOPARDI

Quotes Insellimlek Ghadni kif spiccajt nara is-site tieghek, flejtha sew mhux hazin u nixtieq nghidlek prosit kbira Quotes
ISEM U E-MAIL PROVDUT

Quotes Veru website ta' vera,mimlija taghrif minghajr gideb jew qerq u dejjem interessanti.Min qed jghidlek biex turi ismek ibqa zqur mhux biex jibghatlek xi hamper. Quotes
JOE GALEA

Quotes Nibda biex nifrahlek tal-website Quotes
BRIAN HANSFORD

Quotes Hadd hafna pjacir nara l-web page u naqra l-artikli tieghek. Prosit hafna. Quotes
NOEL GRECH

Quotes Ili naghti titwila lejn din is-site sabiha u interessanti. Din id-darba ddecidejt li niktiblek. Nifrahlek ta' din l-idea brillanti li gietek li tikxef il-verita` dwar dak kollu li gara. Quotes
CHRIS BONNICI
1 2 3 4 5 ... 8