Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Testimonials


Quotes L-oppinjoni tieghi,f'din s-site,KULLHADD ghandu CANS JESPRIMI RUHU!!!, taqel u ma taqbilx,PROSIT TASSEW!!! Quotes
DOREEN BORG

Quotes Filwaqt li nghidlek proset ta din is-site, nissugerilek tfakkar dak il-mishut Malta File ta zmien EFA. Grazzi Quotes
GRAY FOX

Quotes Ili insegwi dan is sit minn Dicembru tal 2004. Verament haqqek proset gbin Quotes
J. GALEA

Quotes l lum l ewwel darba li qrajt hafna mix xoghol tieghek . bla tlaqliq nghdlek li impresjonjt ruhi. Hasra li ma tkunx ipprintjata ghax ara kemm taghmel gid biha. Tista itini iktar informazjoni fuqha jekk jogbok.keep up the good work Quotes
FRIDA

Quotes skuzani li ha nerga ndejqek ima dis site wisq ogbitni u qeda qrib il perfezjoni li ma flahtx ma nadix suggeriment. Quotes
JAKE CACHIA

Quotes l- ewwel nett najdlek prosit tas site ax vera sibta informattiva Quotes
JAKE CACHIA

Quotes Garzzi hafna tal inteligenza li ghandek rigward dan is sit profesjonali. Quotes
CHARLO SPITERI

Quotes Nibda biex nghidlek prosit tal-website tieghek, jidher li ghamilt hafna ricerka u hadt hafna xoghol. Quotes
DANIEL

Quotes Lewwel u qabel kollox proset tassew ta din il-website.Dhalt f'din il-website b'kumbinazzjoni,u flejt hafna bir reqqa l-informazzjoni u l-artikli li hawn f'din il-website.Tassew proset ghal mohh li hawn wara dan il-progett.Din hija website li ggibek anzjuz biex tinnaviga fiha.Nawguralek hafna li zzomna aggornati Quotes
TONIO MIFSUD

Quotes L-ewwel net nghidlek proset ta' din is-site vera fiha nformazzjoni kif ukoll nghidlek proset talli hadt l-inizzjativa u hloqt dis-site. Hemm bzonn hafna aktar sites bhal din biex in-nies jaraw ezatti u jifhmu l-politika Maltija. Quotes
RAMONA SCHEMBRI
1 2 3 ... 8

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.