Malta u l-politika

Ittri ċċensurati u punti ta' riflessjoni politika.

Trasport

Transport Malta habret li minn nhar it-Tnejn, 2 ta’ Dicembru kull min jidhol il-Belt bil-karozza wara s-2.00 p.m. kif ukoll is-Sibtijiet u Hdud, se jkun jista’ jaghmel dan minghajr hlas.

L-Orizzont 29.11.2013

 

 

Recent Photos

Testimonials

  • "L-oppinjoni tieghi,f'din s-site,KULLHADD ghandu CANS JESPRIMI RUHU!!!, taqel u ma taqbilx,PROSIT TASSEW!!!"
    DOREEN BORG
  • "Filwaqt li nghidlek proset ta din is-site, nissugerilek tfakkar dak il-mishut Malta File ta zmien EFA. Grazzi"
    GRAY FOX